انتخاب عقلانی در آموزه های اسلامی
51 بازدید
محل نشر: معرفت » خرداد 1387 - شماره 126 » (20 صفحه - از 15 تا 34)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشتار، با رویکرد جامعه‏شناختی، بر اساس آموزه‏های اسلامی، جایگاه و مؤلّفه‏های انتخاب عقلانی مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد نظری تحقیق بر این پیش‏فرض استوار است که دین با محوریت تکلیف‏مداری برای تکامل انسان تشریع گردیده است. از این‏رو، هویّت انسان واکاوی شده و منطبق با نظریه «فطرت»، نقش دین هماهنگی و سامان‏دهی تعامل قوای درونی و تعامل اجتماعی می‏باشد، به گونه‏ای که ساختار و فضایی را ایجاد می‏کند که با ارائه نگرش و توسعه مفاهیم، زمینه‏ساز انتخاب عقلانی ویژه دین‏مداری می‏گردد. کلیدواژه‏ها: انتخاب، دین، عقلانیت، هویّت انسانی، حبّ ذات، آگاهی، احساسات
آدرس اینترنتی